Personality development by means of language teaching

No Thumbnail Available
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
КДПУ ім. В. Винниченка
Abstract
(EN) It has been attempted to analyze the methods and approaches of teaching of the foreign language on the conditions of modern high school and development of the society. Special attention has been paid to the humanistic approach of language teaching as a means of developing of the learner's personality which is based on empathy, respect, cultural and moral values.
(UA) У статті робиться спроба аналізу методик та підходів викладання іноземної мови в сучасних умовах вищої школи та розвитку суспільства. Особлива увага приділяється гуманістичному підходу викладання іноземної мови як засобу формування особистості студента, що базується на емпатії, повазі, культурних і моральних цінностях.
Description
Keywords
personality, humanistic approach, communicative teaching, self-fulfillment, empathy, acquisition, socialization, соціалізація, особистість, гуманістичний підхід, комунікативне викладання, самостійність, емпатія, опанування
Citation
Rozhkova N. H. Personality development by means of language teaching / Natalia Hryhorivna Rozhkova // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. - Вип. 121, ч. 2. - С. 72-75.