Сучасне навчальне обладнання для шкільного фізичного експерименту за профільними програмами

Ескіз недоступний
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КДПУ ім. В. Винниченка
Анотація
(uk) Аналізуються основні здобутки в галузі створення навчального обладнання з фізики, що отримані автором упродовж систематичного вивчення проблеми удосконалення фізичної освіти у середніх загальноосвітніх навчальних закладах.
(en) Basic achievements are analysed in industry of didactics physicists which are got an author during the systematic study of problem of improvement of physical education in middle general educational establishments.
Опис
Ключові слова
навчальний комплект «Оптика», модулятор лазерного випромінювання, інтерферометр Майкельсона, прилад для графічного запису, прилад для вивчення газових законів, болометр, комплект голографічних дифракційних граток, фотометр інтегральний ФІ-2, навчальне середовище, лабораторні роботи з механіки, джерело еталонного випромінювання, універсальний спектральний прилад УСП, моно хромоскоп, змішувач кольорів, спектроскоп, спектрограф, монохроматор, спектрометр, профільна школа, експериментальні завдання, створення навчального обладнання з фізики, навчальне обладнання
Бібліографічний опис
Величко С. П. Сучасне навчальне обладнання для шкільного фізичного експерименту за профільними програмами / Степан Петрович Величко // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. В. В. Радул [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 98. – С. 296-300.