Формування художньо-естетичної культури старшокласників на уроках художньої культури, музичного й образотворчого мистецтва

Abstract
У запропонованій статті автор обґрунтовує вплив дисциплін культурологічного, мистецького спрямування на процес формування художньо-естетичної культури старшокласників. Доведено, що уроки художньої культури, музичного, образотворчого мистецтва є одним з найбільш важливих факторів розвитку особистості в системі сучасної шкільної освіти, оскільки саме в процесі пізнання й спілкування з різними видами мистецтва, які сполучують у собі універсальний й унікальний досід людства, відбувається формування духовності, моральної, емоційної сфери, художньо-естетичної культури особистості молодої людини.
Description
Keywords
художньо-естетична культура, культурологічні дисципліни, мистецькі дисципліни, художнє виховання, естетичні цінності, художні цінності, урок художньої культури, урок музичного мистецтва, урок образотворчого мистецтва, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, старшокласник, юнацький вік, художньо-творча діяльність, спілкування, метод паралельного мистецтва
Citation
Куркіна С. В. Формування художньо-естетичної культури старшокласників на уроках художньої культури, музичного й образотворчого мистецтва / Сніжана Віталіївна Куркіна // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. - Вип. 139. - С. 78-82.