Формування професіоналізму майбутніх соціальних педагогів у процесі практичної підготовки

Abstract
(uk) У статті розглядаються умови формування професіоналізму майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної практичної підготовки. Автор акцентує увагу на удосконаленні практичної підготовки, як однієї із умов формування професіоналізму майбутнього соціального педагога.
(ru) В статье рассматриваются условия формирования профессионализма будущих социальных педагогов в процессе профессиональной практической підготовки. Автор акцентирует внимание на совершенствовании практической подготовки, как одного из условий формирования профессионализма будущего социального педагога.
Description
Keywords
професійна діяльність, практична підготовка, професіоналізм
Citation
Кравцова Т. О. Формування професіоналізму майбутніх соціальних педагогів у процесі практичної підготовки / Тетяна Олександрівна Кравцова // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. В. В. Радул [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 107, ч. 1. – С. 256-265.