Педагогічна технологія професійного становлення майбутніх учителів музичного мистецтва

Abstract
У статті висвітлено актуальні проблеми професіоналізму педагога-музиканта, апробовано та експериментально перевірено педагогічну технологію професійного становлення майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін.
Description
Keywords
педагог-музикант, майбутній вчитель музичного мистецтва
Citation
Локарєва Ю. В. Педагогічна технологія професійного становлення майбутніх учителів музичного мистецтва / Юлія Валеріанівна Локарєва // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. - Вип. 134. - С. 145-148.