«Урок мислення» в дидактичній системі В. О. Сухомлинського

Ескіз недоступний
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КОД
Анотація
(uk) У статті на аналізі досвіду педагогічного колективу Павлиської середньої школи, педагогічних праць В. О. Сухомлинського визначається місце «уроків мислення» в дидактичній системі В. О. Сухомлинського.
(en) In the article, based on the analysis of the experience of the pedagogical collective of the Pavlysh secondary school, the pedagogical works of V. O. Sukhomlinsky, the place of the «lessons of thinking» in the didactic system of V. O. Sukhomlinsky is determined.
Опис
Ключові слова
В. Сухомлинський, дидактична система, «урок мислення», V. Sukhomlinsky, didactic system, «lesson of thinking»
Бібліографічний опис
Демченко Ю. М. «Урок мислення» в дидактичній системі В. О. Сухомлинського / Юлія Миколаївна Демченко // Наукові записки ЦДПУ. Серія: Педагогічні науки = Academic Nores. Series: Pedagogical Sciences / ЦДПУ ім. В. Винниченка ; ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. - Кропивницький : "КОД", 2018. - Вип. 172. – С. 239-243.