Визначення вигляду функціональної залежності корисності від затрат на певні проекти шляхом машинного експерименту

Анотація
(uk) У статті розглядається моделі підтримки прийняття рішень у вигляді лінійної й нелі ні йних задач програмування.
(en) In the article the support models of taking decisions in the kind of linear and non-linear programming problems are considered.
Опис
Ключові слова
Ехсеї-технології, квадратичне програмування, лінійна задача, нелінійна задача, програмування, економіко-математичний підхід, інженерно-економічний підхід, комп’ютерний підхід, психологічний підхід
Бібліографічний опис
Кушнір Г. А. Визначення вигляду функціональної залежності корисності від затрат на певні проекти шляхом машинного експерименту / Г. А. Кушнір, Василь Андрійович Кушнір, А. В. Тороп // Наукові записки КДПУ. Серія: Математичні науки / ред. Ю. І. Волков [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – Вип. 66. – С. 53-58.