Ретроспектива сутності і змісту спектроскопії та спектрального аналізу

No Thumbnail Available
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
КДПУ ім. В. Винниченка
Abstract
(uk) Спектральний метод дослідження є одним із загальнонаукових методів пізнання явищ природи. У статті розглядається сутність і зміст спектроскопії та різних видів спектрального аналізу. Проведена класифікація атомарного спектрального аналізу дозволяє встановити шляхи його практичного використання.
(en) A spectral method of research is one of scientific methods of cognition of the phenomena of nature. Essence and maintenance of di fferent types of spectroscopy and spectral analysis is examined in the article. Classification of atomic spectral analysis is conducted allows to set the ways of his practical use.
Description
Keywords
методика викладання фізики, адіабатний процес, ізобарний процес, ізохорний процес, ізотермічний процес, модернізація лабораторної установки, газовий закон, лабораторна установка
Citation
Сірик Е. П. Ретроспектива сутності і змісту спектроскопії та спектрального аналізу / Едуард Петрович Сірик // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: Величко С. П. [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. - Вип. 72, ч. 2. – С. 276-280.