Музично-ритмічне виховання молодших школярів на уроках музичного мистецтва

Ескіз недоступний
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КДПУ ім. В. Винниченка
Анотація
(uk) У статті розглядається музично-ритмічне виховання дітей молодшого шкільного віку як важлива складова художньо-естетичного виховання, визначена його особлива роль у становленні музичної культури та всебічному гармонійному розвитку особистості школярів.
(ru) В статье рассматривается музыкально-ритмическое воспитание детей младшего школьного возраста как важная часть художественно-эстетического воспитания, определена его особая роль в становлении музыкальной культуры и всестороннем гармоническом развитии личности школьников.
Опис
Ключові слова
пластичне інтонування, інсценізація твору, музично-ритмічні рухи, ритміка, музично-ритмічне виховання
Бібліографічний опис
Назаренко М. П. Музично-ритмічне виховання молодших школярів на уроках музичного мистецтва / Марина Павлівна Назаренко // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. - Вип. 101 – C. 216-223.