Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи для студентів 4 курсу

Анотація
Опис
Методичні рекомендації розраховані на студентів 4 курсу спеціальностей «Переклад» та «Прикладна лінгвістика» і містять актуальну інформацію для виконання завдань самостійної роботи до основних навчальних дисциплін, що викладаються на курсі. Також подані критерії оцінювання самостійної роботи та список літератури, необхідної для її виконання.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи для студентів 4 курсу спеціальностей 035.10 Прикладна лінгвістика (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови) та 035.04 Германські мови і літератури (Переклад включно) (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови) / Укл. Лариса Олегівна Ярова, Марина Миколаївна Тарнавська, Л. М. Кіт, Микола Миколайович Верезубенко, А. Ю. Альошина. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. – 52с.