Метод дидактичного екземпляризму у професійній підготовці майбутніх учителів технологій

Abstract
(UA) В статті розглядаються чинники фокусного формування кваліфікаційних якостей майбутніх учителів технологій через принцип дидактичного екземпляризму в плані використання нових побутових засобів. Наведені варіанти робіт лабораторних практикумів і фрагменти основного змісту експериментальних завдань.
(EN) In the article the factors of the focal forming of qualifying qualities of future teachers of technologies are examined through principle of didactics specimenism in the plan of the use of new domestic facilities. The variants of works of laboratory practical works and fragments of basic maintenance of experimental tasks are resulted.
Description
Keywords
фокусне формування, побутові засоби, мікроелектронні засоби, лічильники імпульсів, суматори, перетворювачі кодів
Citation
Манойленко Н. В. Метод дидактичного екземпляризму у професійній підготовці майбутніх учителів технологій / Наталія Володимирівна Манойленко // Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / ред. кол.: С. П. Величко [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 1. – С. 71-75.