Твори Марка Вовчка у переспівах і перекладах зарубіжних митців

Ескіз недоступний
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КДПУ ім. В. Винниченка
Анотація
У німецькому виданні “Історія слов’янських літератур” українській літературі відведено окремий розділ, що давав громадськості Німеччини досить ґрунтовне уявлення про характер і розвиток новітньої української літератури, про її найбільші художні здобутки і, зокрема, творчі досягнення Марка Вовчка.
The German edition of The History of Slavic Literatures has a special chapter devoted to the Ukrainian literature. It gives a profound idea of the nature and development of the Ukrainian literature in recent times, of its greatest artistic achievements, particularly, of the oeuvres by Marko Vovchok.
Опис
Ключові слова
переклад, фольклористика, міжлітературна взаємодія, комунікативна мета, translation, folklore studies, inter-lite rature interaction, communicative aim
Бібліографічний опис
Білоус О. М. Твори Марка Вовчка у переспівах і перекладах зарубіжних митців / Олександр Миколайович Білоус, Ольга Іванівна Білоус // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / ред. О. А. Семенюк [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. - Вип. 117. - С. 127-133.