Особливості формування організаторських здібностей майбутніх керівників навчальних закладів

Abstract
(uk) В статті проаналізовано зміст поняття «організаторські здібності», розглядаються умови формування організаторських здібностей в процесі професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів.
(ru) В статье проанализировано суть понятия «организаторские способности», рассматриваются условия формирования организаторских способностей в процессе профессиональной подготовки будущих руководителей учебных заведений.
Description
Keywords
здібності, організаторські здібності, організаторські здібності керівник навчального закладу, організаторська діяльність
Citation
Уйсімбаєва Н. В. Особливості формування організаторських здібностей майбутніх керівників навчальних закладів / Наталія Василівна Уйсімбаєва // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. - Вип. 112. - С. 341-346.