Курс лекцій «Вступ до прикладної лінгвістики»

Ескіз недоступний
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка
Анотація
Опис
Матеріали містять тексти лекцій з курсу «Вступ для прикладної лінгвістики». У курсі детально розглянуті базові поняття прикладної лінгвістики, надані дефініції, що складають понятійний апарат цієї галузі мовознавства, окреслені основні напрямки сучасної прикладної науки, перспективи її розвитку. Кожна лекція побудована за планом, а також супроводжується питаннями для контролю засвоєння лекційного матеріалу.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Курс лекцій «Вступ до прикладної лінгвістики» для студентів факультету іноземних мов спеціальності 035.10 Прикладна лінгвістика (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови) / Укл. Марина Миколаївна Тарнавська. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2020 – 45 с.