Проблеми кількісної оцінки педагогічних явищ

Ескіз недоступний
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КДПУ ім. В. Винниченка
Анотація
(uk) В статті розглянуті проблеми проведення педагогічного експерименту та вибору адекватних методик оцінки його результатів. Розглянуті сучасні тенденції реалізації педагогічного експерименту, що орієнтовані на застосування комп’ютерних технологій та прикладних математичних та статистичних програм.
(en) The article deals with problems of the teaching experiment and the choice of adequate methods for its results. The modern trends of teaching experiment that focused on the use of computer technology and applied mathematical and statistical programs.
Опис
Ключові слова
педагогічний експеримент, комп’ютерні технології, статистичні методи, психолого-педагогічні явища, суб’єктивні нематеріальні явища, методи експерименту, методики та технології реалізації експерименту, комп’ютерні тестові технології, програмне забезпечення (WORD, EXCEL), комп’ютерні презентації (POWER POINT), математичні та статистичні методи, математичне моделювання
Бібліографічний опис
Сальник І. В. Проблеми кількісної оцінки педагогічних явищ / Ірина Володимирівна Сальник // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. В. В. Радул [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 108, ч. 1. – С. 108-113.