Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки. - Вип. 131

Ескіз недоступний
Дата
2014
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КДПУ ім. В. Винниченка
Анотація
Збірник наукових праць є результатом окремих наукових пошуків дослідників теоретичних та методичних аспектів педагогічних проблем. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Затверджено постановою президії ВАК України від 16 грудня 2009 р. №1–05/6.
Опис
Ключові слова
збірник наукових праць, наукові записки кдпу
Бібліографічний опис
Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. праць / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. - Вип. 131. - 274 c.