Серія: Педагогічні науки

Постійне посилання зібрання

Збірник наукових праць є результатом окремих наукових пошуків дослідників теоретичних та методичних аспектів педагогічних проблем. "Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки" внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Затверджено постановою президії ВАК України від 16 грудня 2009 р. №1–05/6.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6