Practical Course of the Second Foreign Language (English) for the 2st

Ескіз недоступний
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Опис
Мета навчально-методичного посібника − забезпечити практичне оволодіння студентами лексичними та мовленнєвими моделями, необхідними для вільного спілкування англійською мовою за фахом. Матеріали посібника сприятимуть оволодінню навичками та вмінням читання, мовлення (діалогічного і монологічного), аудіювання та письма. Методичний посібник призначений для студентів факультету іноземних мов, які вивчають англійську мову як другу іноземну.
Ключові слова
англійська мова, навички читання, вміння читання, діалогічне мовлення, монологічне мовлення, аудіювання
Бібліографічний опис
Leleka T. Practical Course of the Second Foreign Language (English) for the 2st -Year Students. Part I. / T. Leleka, Ya. Snisarenko. – Kropyvnytskyi, 2021. – 309 p.