Метод апроксимації як один із засобів подолання труднощів у процесі вивчення англійської мови на немовних факультетах

Abstract
У статті робиться спроба розкриття узагальненого змісту принципу апроксимації та його ролі у процесі вивчення англійської мови на немовних факультетах.
The article attempts to reveal the generalized content of the principle of approxіmation and its role in the process of learning English at non - linguistic faculties.
Description
Keywords
апроксимація, методична система, вербалізація, мовленнєва діяльність, носій мови, прогнозування, мовний досвід, approximation, methodical system, verbalization, peech activity, nativespeaker, prognostication, linguistic experience
Citation
Рожкова Н. Г. Метод апроксимації як один із засобів подолання труднощів у процесі вивчення англійської мови на немовних факультетах / Наталія Григорівна Рожкова // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / ред. О. А. Семенюк [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. - Вип. 119. - С. 364-367.