Підготовка майбутнього педагога-музиканта до професійної кар’єри: до постановки проблеми

Abstract
(uk) В статті здійснено спробу проаналізувати ступінь дослідженості феномену «професійна кар’єра», обґрунтувати доцільність і своєчасність наукових розвідок щодо підготовки сучасного педагога-музиканта до професійної кар’єри в мистецькому освітньому просторі та окреслити постановчі засади зазначеної проблеми.
(ru) В статье предпринята попытка проанализировать степень изученности феномена «профессиональная карьера», обосновать целесообразность и своевременность научного исследования относительно подготовки будущего педагога-музыканта к профессиональной карьере в художественном образовательном пространстве, а также очертить постановочные основы указанной проблемы.
Description
Keywords
кар’єроутворювальний потенціал, професійна підготовка, мистецький освітній простір, професійна кар’єра
Citation
Живицький В. Г. Підготовка майбутнього педагога-музиканта до професійної кар’єри: до постановки проблеми // Володимир Григорович Живицький, Алла Миколаївна Растригіна // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. - Вип. 112. - С. 18-24.