Трудове навчання та виховання учнів як основа профорієнтаційної роботи в умовах нової парадигми освіти

Ескіз недоступний
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КДПУ ім. В. Винниченка
Анотація
(UA) У статті розглядаються окремі ідеї О.В. Гіталова щодо проблеми розвитку та становлення трудового навчання та виховання у нових умовах роботи основної, старшої та профільної школи. На цій основі розглянуті шляхи реформування загальної середньої освіти, коли школа повинна надавати учням не лише міцні теоретичні знання з усіх дисциплін, а й передати їм певний виробничий досвід, розвинути в них творче практичне мислення, працьовитість й свідомість людини праці.
(EN) The problems of labor training and education are considered in the article. Their actuality is justified by preparing students to choose careers. Young people should be prepared for life on competitive labor market conditions. In Ukraine, some attempts are made to solve the problem. Such process has not completed yet. The analysis of the labour training curriculum confirms it. We offer to submit for consideration the accumulated experience of schools in Novgorodka, Novoukrainka, Alexandria, Vilshanka regions. It is necessary to go back to the process of labour aducation organization in inter-school industrial training centres. Thus, it is important to produce the viable paradigm of such teaching. The main tasks of such paradigm are: psychological readiness formation of personality for labour; executive discipline training, conscious submission to the requirements of professional activity; a labour prestige uprise; practical training for labour; training for the conscious choice of profession.
Опис
Ключові слова
трудове виховання, трудове навчання, технології, вибір професії, Гіталов О. В., парадигма освіти, labor education, employment training, technology, career choices, Hitalov О., paradigm of education
Бібліографічний опис
Садовий М. І. Трудове навчання та виховання учнів як основа профорієнтаційної роботи в умовах нової парадигми освіти / Микола Ілліч Садовий // Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / ред. кол.: С. П. Величко [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 7, ч. 1. – С. 16-21.