Творчість Василя Стефаника – як ланка причинного зв’язку між рецепцією та перекладом

Abstract
Гостра соціальна спрямованість і новаторські якості новелістики В. Стефаника, демократична сутність і художня майстерність, висока гуманістична спрямованість моральних шукань - усе це не тільки відразу окреслило першорядне значення його прози для історії національної літератури, але й зумовило широкий інтерес до перекладу його творів та їхньої рецепції в багатьох країнах уже на межі ХІХ-ХХ століть.
Description
Keywords
рецепція, інформативна фаза, причинний зв’язок
Citation
Білоус О. І. Творчість Василя Стефаника – як ланка причинного зв’язку між рецепцією та перекладом / Ольга Іванівна Білоус // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць / ред. Г. Д. Клочек [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. - Вип. 104, ч. 1. - С. 224-227.