Загальне мовознавство

Ескіз недоступний
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
(ua) Навчально-методичний посібник спрямований на формування у студентів знань, умінь та навичок у рамках вимог діючої програми з курсу «Загальне мовознавство». Висвітлюються основні мовознавчі проблеми, найважливіші напрями та ідеї сучасного мовознавства, різні фонологічні школи з їх концепціями, методи і прийоми лінгвістичного аналізу тощо. Посібник присвячений розгляду базових тем і містить їхній короткий огляд, який супроводжується вправами для практичного засвоєння розглянутого матеріалу. Особливу увагу звернено на проблеми, які сприяють розумінню структури, функціонування і розвитку мови. Посібник відповідає сучасним вимогам і рекомендується для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Подані теми рефератів, тести для самоконтролю, термінологічний мінімум та список рекомендованої літератури, що сприятимуть інтенсифікації роботи студентів у межах курсу “Загальне мовознавство”.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Загальне мовознавство. Навчально-методичний посібник / Укладач Т. О. Лелека (2-ге видання доповнене та перероблене). – Кропивницький, 2022. – 198 с.