Праслов’янський шар у гідронімії Сербії, Хорватії, Боснії, Герцеговини та Чорногорії. I

Анотація
(uk) Статтю присвячено проблемам реконструкції та етимології праслов’янського шару в гід­ронімії західної частини південнослов’янського ареалу. Пропонована публікація є фрагмен­том більшого за обсягом дослідження з відповідної проблематики.
(en) The article is devoted to the problems of reconstruction and etymology of Old-Slavonic stratum in hydronymy of the western part of South-Slavonic area. The publication is the fragment of more ca­pable study in fact.
Опис
Ключові слова
етимологія, праформа, праслов’янський, гідронім, дериват, derivate, etymology, Old-Slavonic, preform, hydronym
Бібліографічний опис
Іліаді О. І. Праслов’янський шар у гідронімії Сербії, Хорватії, Боснії, Герцеговини та Чорногорії. I / Олександр Іванович Іліаді // Мовознавство. – 2007. – № 1. – С. 47-54.