Діяльнісний підхід у вивченні фахових дисциплін майбутніми вчителями технологій

Ескіз недоступний
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КДПУ ім. В. Винниченка
Анотація
(UA) У статті зроблено спробу проаналізувати переваги діяльнісного підходу у вивченні студентами курсу "Технологія приготування страв" над традиційними моделями навчання, а також обґрунтувати необхідність змін цільових орієнтирів цієї дисципліни, які реалізуються через проектну технологію.
(EN) The benefits of the activity approach in students studying of the course «Technology of meal cooking»over the traditional models of learning, and justify the need for change goals of this discipline, which are realized through the project technology, are attempted to analyze in the article.
Опис
Ключові слова
технологія приготування страв, проектна технологія, майбутній вчитель технологій
Бібліографічний опис
Царенко І. Л. Діяльнісний підхід у вивченні фахових дисциплін майбутніми вчителями технологій / Ірина Леонтіївна Царенко // Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / ред. кол.: С. П. Величко [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 4, ч. 1. – С. 327-332.