Этимологические заметки по славянской лексике. 65–77

No Thumbnail Available
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ЦДПУ ім. В. Винниченка
Abstract
(uk) У статті, що продовжує авторський цикл етимологічних досліджень зі слов’янської лексики, наведені результати етимологічного аналізу ряду слів, які належать до найдавнішого хронологічного шару слов’янського словника. Реконструйовані в процесі етимологічної процедури праслов’янські форми, ізольовані в системі праслов’янського словотворення, можуть бути підставою також і для відновлення відповідних індоєвропейських прототипів. Окрім питомо слов’янських слів, дослідження дозволило виявити кілька іншомовних лексем, які досить давно потрапили до слов’янського словника.
(en) This article continues the author’s cycle of the etymological studies on the Slavonic lexis. The results of the etymological analysis of a number of words, which are relative to the ancient chronological stratum of the Slavonic vocabulary, are given in the paper. Proto-Slavonic forms, which are reconstructed in the process of the etymological procedure, and that are isolated within the system of the Proto-Slavonic word-formation, are also the basis for the reconstruction of appropriate Indo-European prototypes. Furthermore suggested study found out some alien words, which have come to the Slavonic vocabulary long-ago.
Description
Keywords
дериват, праслов’янський, етимологія, словотвір, прототип, derivative, Proto-Slavonic, etymology, derivation, prototype
Citation
Илиади А. И. Этимологические заметки по славянской лексике. 65–77 / Александр Иванович Илиади // Наукові записки ЦДПУ. Серія: Філологічні науки / ред. кол.: О. І. Іліаді [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – Вип. 160: Studia semasiologica. – С. 3-25.