Семантико-структурна організація категорії модальності (загальна характеристика)

Ескіз недоступний
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КДПУ ім. В. Винниченка
Анотація
Стаття присвячена окресленню загальних рис типології, семантики та структури категорії модальності.
The article is devoted to the general typology, semantics and structure of the category of modality.
Опис
Ключові слова
функційно-категорійна граматика, граматична категорія, міжрівневі категорії, реальність / ірреальність, модальність, functional-categorical grammar, grammar category, interlevel categories, modality, reality/unreality
Бібліографічний опис
Нестеренко Т. А. Семантико-структурна організація категорії модальності (загальна характеристика) / Тетяна Анатоліївна Нестеренко // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки / ред. О. А. Семенюк [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ, 2013. - Вип. 118. - С. 446-450.