Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки. - Вип. 88

Ескіз недоступний
Дата
2010
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
РВВ КДПУ ім. В. Винниченка
Анотація
Збірник наукових праць є результатом окремих наукових пошуків дослідників теоретичних та методичних аспектів педагогічних проблем. «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки» внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
Опис
Ключові слова
наукові записки КДПУ, збірник наукових праць, збірник КДПУ, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. праць / відп. ред. В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. - Вип. 88. - 283 c.