Застосування методу інформаційного моделювання у процесі вивчення англійської мови студентами немовних факультетів

Анотація
У статті розглядається проблема використання методу інформаційного моделювання у процесі навчання англійської мови студентів немовних факультетів.
Опис
Ключові слова
метод, модель, Інформаційний підхід, метод інформаційного моделювання
Бібліографічний опис
Лабенко О. В. Застосування методу інформаційного моделювання у процесі вивчення англійської мови студентами немовних факультетів / Олександр Віталійович Лабенко // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. - Вип. 141, ч. 1. - С. 47-52.