Этимологические заметки по славянской лексике. 54–56

No Thumbnail Available
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Вид-во Олександри Гаркуші
Abstract
(uk) У статті, що продовжує авторський цикл етимологічних досліджень слов’янскої лексики, зосереджені результати етимологічного аналізу ряду слів, що відносяться до найдавнішого хронологічного пласту слов’янского словника. Реконструйовані у процесі етимологічної процедури праслов'янскі форми, ізольовані в системі праслов'янького словотвору, становлять основу також і для відновлення відповідних індоєвропейських прототипів.
(ru) В статье, продолжающей авторский цикл этимологических исследований по славянской лексике, приведены результаты этимологического анализа ряда слов, относящихся к древнейшему хронологическому пласту славянского словаря. Реконструированные в процессе этимологической процедуры праславянские формы, изолированные в системе праславянского словообразования, являются основанием также и для восстановления соответствующих индоевропейских прототипов.
(en)The author’s cycle of etymological research pertinent to the Slavonic vocabulary is continued, the etymological analysis results of a number of the words relative to the ancient chronological layer of the Slavonic vocabulary is given in the paper. Proto-slavonic forms, reconstructed in the process of etymological procedure, isolated within the system of proto-slavonic word-formation, are also the basis for the reconstruction of appropriate Indo-European prototypes.
Description
Keywords
дериват, праслов’янський, етимологія, словотвір, прототип, праславянский, этимология, словообразование, derivative, proto-slavonic, etymology, derivation, prototype
Citation
Илиади А. И. Этимологические заметки по славянской лексике. 54–56 / Александр Иванович Илиади // Studia Slovakistica. Вип. 13: Сучасні тенденції славістики : зб. наук. ст. / [упоряд. і відп. ред. С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2013. – С. 35–40.