Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для студентів 3 курсу спеціальностей 035.10 Прикладна лінгвістика

Анотація
Опис
Матеріали містять необхідну для студентів третього курсу інформацію про підготовку, виконання та оформлення кваліфікаційної роботи, а також вимоги до процедури захисту. Подано критерії оцінювання курсової роботи за національною та європейською шкалами, правила оформлення використаної літератури за чинними вимогами.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для студентів 3 курсу спеціальностей 035.10 Прикладна лінгвістика (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови) та 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно) (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови) / Укладачі Тетяна Олександрівна Лелека, Лариса Олегівна Ярова. - Кропивницький, 2023. - 49 с.