Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для студентів 3 та 4 курсів

Анотація
Опис
Матеріали містять необхідну для студентів третього та четвертого курсу інформацію про підготовку, виконання та оформлення кваліфікаційної роботи, а також вимоги до процедури захисту. У виданні подані критерії оцінювання курсової роботи за національною та європейською шкалами, правила оформлення використаної літератури за чинними вимогами ВАК України.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для студентів 3 та 4 курсів спеціальностей 035.10 Прикладна лінгвістика (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови) та 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно) (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови) / Укл. Марина Миколаївна Тарнавська, Марина Миколаївна Верезубенко, О. О. Чорна , Л. М. Кіт. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019 – 43 с.