Про науково-теоретичні засади підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх учителів на основі інтегративного підходу

Анотація
Стаття містить аналіз наукової літератури щодо ролі, мети та змісту інтеграції знань як умови підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх учителів. Визначено місце, зміст, спосіб і форму інтеграції знань у сучасній системі вищої педагогічної школи. Визнано формування системи предметно-інтегративного навчання одним із дієвих способів підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх учителів.
Опис
Ключові слова
підвищення ефективності професійної підготовки, інтегративний підхід до навчання, мета інтеграції професійних знань, майбутній вчитель, зміст інтеграції професійних знань, спосіб розгортання інтеграції, інтеграція змісту навчання майбутніх учителів, форми навчання майбутніх учителів, методи навчання майбутніх учителів
Бібліографічний опис
Нічишина В. В. Про науково-теоретичні засади підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх учителів на основі інтегративного підходу / Вікторія Вікторівна Нічишина // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. - Вип. 134. - С. 178-182.