Цілісність особистості майбутнього викладача в контексті проблеми професійного зростання

Ескіз недоступний
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КДПУ ім. В. Винниченка
Анотація
У статті зроблена спроба теоретичного обґрунтування сутності та значущості проблеми професійного зростання магістрантів-майбутніх викладачів під час їх професійної підготовки у вищому навчальному закладі, окреслено роль власне особистості як відкритої системи у контексті досліджуваного феномену, обґрунтовано її своєрідність (унікальність), динамічність (активність) і, найголовніше, цілісність.
Опис
Ключові слова
вищий навчальний заклад, суб’єкт діяльності, магістрант, майбутній вчитель, становлення фахівця, цілісність особистості, процес підготовки, професійне зростання
Бібліографічний опис
Дубінка М. М. Цілісність особистості майбутнього викладача в контексті проблеми професійного зростання / Микола Михайлович Дубінка // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. - Вип. 134. - С. 101-106.