Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи

Анотація
Опис
Матеріали містять необхідну для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти інформацію про підготовку, виконання та оформлення кваліфікаційної роботи, а також вимоги до процедури захисту. Подано також критерії оцінювання магістерської роботи за національною та європейською шкалами, правила оформлення використаної літератури за чинними вимогами ВАК України та рекомендації щодо роботи над науковими публікаціями
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи для студентів факультету іноземних мов спеціальності 035 Філологія, що здобувають ступінь магістра за освітньо-професійною програмою Філологія (Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови включно))» / Укл. Лариса Олегівна Ярова, Микола Миколайович Верезубенко, Тетяна Олександрівна Лелека, Марина Миколаївна Тарнавська, О. О. Чорна. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019 – 50 с.