Навчально-методичні матеріали для підготовки до державного екзамену з теорії перекладу, аспектного перекладу англійської та німецької мов

Анотація
Опис
Матеріали містять вимоги до студентів на державному екзамені, структуру і зміст державного екзамену, критерії оцінювання, основні положення теорії та практики мови та перекладу, перелік теоретичних і практичних питань, які виносяться на комплексний державний екзамен, зразки відповідей на екзамені, а також список літератури для підготовки до комплексного державного екзамену.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Навчально-методичні матеріали для підготовки до державного екзамену з теорії перекладу, аспектного перекладу англійської та німецької мов та прикладної лінгвістики для студентів факультету іноземних мов спеціальностей 035.10 Прикладна лінгвістика (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови) та 035.04 Германські мови і літератури (Переклад включно) (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови) / Укл.: Лариса Олегівна Ярова , Марина Миколаївна Тарнавська, Л. М. Кіт – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2020 – 69 с.