English Praсtice. Part IІІ

Ескіз недоступний
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
(ua) Мета навчально-методичного посібника − забезпечити практичне оволодіння студентами мовленнєвими моделями, необхідними для вільного спілкування англійською мовою за фахом. Матеріали посібника сприятимуть розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності, де особливу увагу приділено розвитку перекладацьких умінь. Методичний посібник призначений для студентів факультету української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій спеціальності «Переклад», які вивчають англійську мову як другу іноземну.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
English Praсtice. Part IІІ. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 035 Філологія 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша — німецькa / Укладач Т.О. Лелека. Kропивницький, 2022. 439 p.