Переклад як важлива складова навчання іноземної мови на немовних факультетах

Ескіз недоступний
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КДПУ ім. В. Винниченка
Анотація
У статті розглянуто важливість перекладу як комунікативної стратегії. Аналізуються методичні аспекти використання медіації/перекладу в процесі навчання іноземної мови на немовних факультетах.
The article deals with the importance of translation as a communicative strategy. Methodical aspects of using mediation/translation in the рrocess of teaching a foreign language at non philological faculties are analysed
Опис
Ключові слова
переклад, навчання, іноземна мова, немовний факультет, неінтерактивна медіація, фаховий, non interactive mediation, professional, teaching, foreignlanguage, translation, non philological faculty
Бібліографічний опис
Смірнова Л. Л. Переклад як важлива складова навчання іноземної мови на немовних факультетах / Ліна Леонідівна Смірнова // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / ред. О. А. Семенюк [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. - Вип. 119. - С. 380-383.