Наукові видання каф-ри теорії та методики фізичного виховання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 98
 • Документ
  Особливості систем фізичного виховання в університетській освіті Польщі і України: спільне та відмінне, шляхи вдосконалення
  (2023) Шевченко, Ольга Володимирівна; Shevchenko, Olga Volodymyrivna
  (ua) Ця стаття розглядає особливості системи фізичного виховання в університетській освіті в Польщі та Україні. Вона порівнює спільні та відмінні аспекти цих систем, зокрема, програми, підходи до навчання та методи викладання фізичного виховання. Звертається увага на різні підходи до організації фізичної активності в університетах кожної країни, включаючи обов’язкові курси, клуби та спортивні заходи. В статті також аналізуються фактори, які впливають на розвиток фізичної культури в університетах, такі як фінансування, інфраструктура та наявність кваліфікованих викладачів. Розглядається діяльність фахівців фізичної культури, яка присвячується визначенню фізичних можливостей людини, вивченню реакції організму щодо виконання фізичних вправ різної інтенсивності та навантаження; аналізу фізіологічних і психологічних механізмів під час виконання фізичних навантажень; встановлення фізіологічних, гігієнічних, анатомічних, біомеханічних основ тренування в різних видах спорту. Аналізуються проблеми збереження здоров’я, важливості фізичної рекреації, профілактичного значення занять фізичною культурою, фізичного виховання осіб з відхиленням розумового та фізичного розвитку. Виявлено , що Польща пройшла три етапи розвитку системи фізичного виховання, які мають свої характерні риси: І-й етап (80-і роки ХХ століття – 1991 рік) характеризується чіткою орієнтацією Польської системи фізичного виховання на систему фізичного виховання в Радянському Союзі; ІІ-й етап (1991-2004 роки) характеризується відходом орієнтирів у підготовці молоді, особливістю фізичного виховання в даний період стало те, що воно було спрямоване головним чином на всебічний розвиток особистості; ІІІ-й етап (2004-2022 роки) характеризується перебудовою системи фізичного виховання в Польщі згідно зі стандартами навчання у Європейському союзі. У закладах вищої освіти фізичне виховання передбачає спільну діяльність викладача і студента на розвиток тих фізичних якостей і реалізації фізичних здібностей, які хотів би розвинути в себе студент. Зрештою, стаття надає висновки щодо схожих рис та різниці між системами фізичного виховання в університетах Польщі та України, а також вказує на можливі шляхи подальшого вдосконалення цих систем.
 • Документ
  Основи гімнастики художньої
  (ФОП Піскова М. А., 2022) Шевченко, Ольга Володимирівна; Мельнік, Анастасія Олександрівна
 • Документ
  Основи гімнастики художньої
  (Центр оперативної поліграфії, 2018) Шевченко, Ольга Володимирівна; Мельнік, Анастасія Олександрівна
  Зміст посібника спрямовано на методичне забезпечення освітнього процесу студентів факультету фізичного виховання педагогічних вишів спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) з гімнастики художньої. Запропонований матеріал спрямований на використання у професійній підготовці фахівців з фізичної культури та олімпійського і професійного спорту.
 • Документ
  Рухливі ігри і забави
  (ФОП Піскова М. А., 2022) Шевченко, Ольга Володимирівна
 • Документ
  Понятійний словник з теорії і методики фізичного виховання
  (ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2017) Мельнік, Анастасія Олександрівна
 • Документ
  Методичні рекомендації з написання курсових робіт першого бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)
  (РВВ ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2021) Шевченко, Ольга Володимирівна; Черній, Валентина Петрівна; Мельнік, Анастасія Олександрівна
 • Документ
  Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до туристичної роботи
  (РВВ ЦДПУ В. Винничека, 2021) Щербатюк, Наталія Іванівна; Логвінова, Ярослава Олексіївна; Shcherbatyuk, Natalia Ivanivna; Logvinova, Yaroslava Oleksiivna
  (ua) У статті розглядається значення занять туризмом для реалізації специфічних функцій фізичнoї культури (oсвітньої, прикладної, спoртивної), для вирішення рекреаційних і oздoрoвчo-реабілітаційних цілей. Наголошено на актуальності вирішення проблеми підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до туристичної роботи. Представлено і обґрунтовано педагогічні умови, які сприятимуть ефективній підготовці вчителя фізичної культури до туристичної роботи: формування у майбутнього вчителя фізичної культури краєзнавчо-туристичних знань; набуття досвіду туристичної роботи через застосування інтерактивних технологій. Серед розглянутих інтерактивних методів найбільшою ефективністю для набуття майбутнім вчителем фізичної культури досвіду прийняття професійних рішень, формування ділових навичок під час лекційних, практичних, лабораторних занять відзначаються методи дискусії, ділової гри, презентації, тренінгу, колективного розв’язування творчих завдань.
 • Документ
  Спортивно-мистецькі засоби у формуванні професійних компетенцій майбутніх учителів фізичної культури
  (РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018) Шевченко, Ольга Володимирівна; Мельнік, Анастасія Олександрівна; Shevchenko, Olga Vladimirovna; Melnik, Anastasiia Aleksandrovna
 • Документ
  Формування педагогічної майстерності майбутнього тренера за освітніми компонентами «біомеханіка» і «біохімія»
  (РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022) Турчак, Анатолій Леонідович; Маркова, Олена Віталіївна; Turchak, Anatoliy Leonidovych; Markova, Olena Vitalyivna
  (ua) У статті розкриті окремі аспекти формування педагогічної майстерності майбутнього тренера у фаховій підготовці за освітніми компонентами «Біомеханіка» і «Біохімія». Охарактеризовані педагогічні здібності майбутнього фахівця (гностичні, проектувальні, організаторські, конструктивні, комунікативні) та їх застосування у професійній діяльності, розкриті рівні педагогічної майстерності тренера (мінімальний, середній, високий, найвищий) та вимоги до його професійної індивідуально-психологічної характеристики (знання, професійно-педагогічні уміння і навички, професійно-педагогічна спрямованість, загальна обдарованість, творчість, артистизм, імпровізація, оптимізм, ерудиція). Визначена роль освітніх компонентів «Біомеханіка» і «Біохімія» та особливості формування системи знань з біохімічних процесів, що відбуваються в організмі при виконанні тренувальної і змагальної діяльності. Встановлено, що біомеханічний аналіз спортивної техніки у власному виді спорту юними спортсменами під керівництвом тренера є важливою передумовою для ефективного навчання і правильного розуміння технічних прийомів.Педагогічна майстерність тренера полягає саме в тому, щоб дати можливість юним вихованцям навчитися самостійно аналізувати причини швидкої втоми, певних спортивних травм, зниження результативності на змаганнях, коли виконання техніки є ідеальним. Як швидко відновити організм, яке має бути харчування та питний режим, доцільність вживання вітамінних комплексів, біологічно активних добавок, адаптогенів. Спираючись на біохімічні знання, тренер має можливість науково та методологічно грамотно забезпечити підтримку здоров’я дитини не самостійно, а разом з вихованцем.
 • Документ
  Національно-патріотичне виховання майбутніх фахівців галузі фізичної культури та спорту в новому історичному осмисленні
  (РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022) Янчук, Дмитро Олександрович; Yanchuk, Dmytro Oleksandrovych
  (ua) Стаття присвячена проблемі національно – патріотичного виховання майбутніх фахівців галузі фізичної культури та спорту в новому історичному осмисленні. У постановці та обґрунтуванні проблеми національно-патріотичного виховання майбутніх фахівців фізичної культури та спорту ми визначаємо актуальність проблеми, визначаємо на чому формуються ціннісні орієнтири і громадянська самосвідомість у майбутніх фахівців галузі, яким нормативно-правовим забезпеченням ми керуємося та анонсуємо нові підходи і шляхи до національно – патріотичного виховання. Аналізуємо останні дослідження та публікації на тему національно – патріотичного виховання майбутніх фахівців фізичної культури та спорту в новому історичному осмисленні. В меті та викладенні основного матеріалу дослідження визначаємо формування готовності майбутніх фахівців галузі фізичної культури та спорту через систему національно - патріотичних цінностей, розуміємо які чинники впливають на процес формування, аналізуємо та можемо порівняти опитування у серпні 2022 року (Соціологічна група «Рейтинг» в рамках Сімнадцятого загальнонаціонального опитування ) в умовах війни з соціологічним дослідженням в рамках «Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання населення» (2012 рік ) щодо різноманітних маркерів патріотизму українців тощо.
 • Документ
  Гігієнічні особливості харчування дівчат з надлишковою масою тіла під час оздоровчих занять шейпінгом
  (РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022) Черній, Валентина Петрівна; Шевченко, Ольга Володимирівна; Нєворова, Олена Валеріївна; Chernii, Valentyna Petrivna; Shevchenko, Olha Volodymyrivna; Nievorova, Olena Valeriivna
  (ua) У статті теоретично та експериментально обґрунтовано гігієнічні особливості харчування під час оздоровчих занять шейпінгом спрямованих на нормалізацію маси тіла в досліджуваних осіб. Основна мета запропонованої методики полягала у нормалізації ваги студенток, зміцненні їхнього здоров’я, підвищенні зацікавленості та залученні дівчат до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять шляхом застосування засобів шейпінгу. Встановлено необхідність внесення певних коректив у раціон харчування студенток з урахуванням фізіологічних потреб їхнього організму, дотриманням гігієнічних вимог до раціонального харчування досліджуваних. Наведено власний варіант корекції фактичного раціону харчування досліджуваних на прикладі складеного добового раціону харчування студенток з урахуванням виявлених недоліків. Здійснено порівняльний аналіз антропометричних показників досліджуваних студенток. Ефективність використання занять шейпінгом із дотриманням корекції харчування студенток, які мають надлишкову масу тіла, підтверджена експериментально, що виявилось у позитивній динаміці в антропометричних показниках дівчат.
 • Документ
  Формування педагогічної майстерності майбутнього тренера за освітніми компонентами «Біомеханіка» і «Біохімія»
  (РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022) Турчак, Анатолій Леонідович; Маркова, Олена Віталіївна; Turchak, Anatoly Leonidovych; Markova, Olena Vitalyivna
  (ua) У статті розкриті окремі аспекти формування педагогічної майстерності майбутнього тренера у фаховій підготовці за освітніми компонентами «Біомеханіка» і «Біохімія». Охарактеризовані педагогічні здібності майбутнього фахівця (гностичні, проектувальні, організаторські, конструктивні, комунікативні) та їх застосування у професійній діяльності, розкриті рівні педагогічної майстерності тренера (мінімальний, середній, високий, найвищий) та вимоги до його професійної індивідуально-психологічної характеристики (знання, професійно-педагогічні уміння і навички, професійно-педагогічна спрямованість, загальна обдарованість, творчість, артистизм, імпровізація, оптимізм, ерудиція). Визначена роль освітніх компонентів «Біомеханіка» і «Біохімія» та особливості формування системи знань з біохімічних процесів, що відбуваються в організмі при виконанні тренувальної і змагальної діяльності. Встановлено, що біомеханічний аналіз спортивної техніки у власному виді спорту юними спортсменами під керівництвом тренера є важливою передумовою для ефективного навчання і правильного розуміння технічних прийомів.Педагогічна майстерність тренера полягає саме в тому, щоб дати можливість юним вихованцям навчитися самостійно аналізувати причини швидкої втоми, певних спортивних травм, зниження результативності на змаганнях, коли виконання техніки є ідеальним. Як швидко відновити організм, яке має бути харчування та питний режим, доцільність вживання вітамінних комплексів, біологічно активних добавок, адаптогенів. Спираючись на біохімічні знання, тренер має можливість науково та методологічно грамотно забезпечити підтримку здоров’я дитини не самостійно, а разом з вихованцем.
 • Документ
  Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України. - Вип. 20
  (ФОП Озеров Г. В., 2022)
  (ua) У збірнику подані наукові статті студентів, магістрантів з актуальних проблем фізичної культури, олімпійського і професійного спорту та реабілітації, що висвітлюють теоретичні, методичні та педагогічні питання щодо формування мотивації до здорового способу життя, сучасні оздоровчі і реабілітаційно-корекційні технології, засоби стимуляції здоров’я, формування професійних навичок майбутніх фахівців у сфері фізичної культури і спорту.
 • Документ
  Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку. - Вип. 28
  (ФОП Піскова М. А., 2022)
  (ua) У збірнику подані наукові статті з актуальних проблем фізичного виховання, спорту і здоров’я людини, фізичної реабілітації й рекреації, що висвітлюють теоретичні, методичні, інноваційні та педагогічні питання щодо поліпшення якості підготовки фахівців у сфері фізичної культури і спорту, формування мотивації до здорового способу життя, рекреаційно-оздоровчої діяльності, обґрунтування змісту сучасної оздоровчої стратегії й реабілітаційно-корекційні технології, засобів стимуляції здоров’я різних верств населення, військово-патріотичного виховання сучасної молоді засобами фізичного виховання.
 • Документ
  Науково-методичні засади впровадження інноваційних підходів до пр офесійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури
  (РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017) Шевченко, Ольга Володимирівна; Shevchenko, Olga
  (ua) Стаття присвячена актуальній проблемі організації освітнього процесу у вишах майбутніх учителів фізичної культури. З’ясовано, що професійна підготовка студентів факультетів фізичного виховання є всебічним гармонійним розвитком і суб’єктивним станом особистості та поєднує в собі усвідомлення ролі педагогічної професії в суспільстві, соціальну відповідальність, намагання самостійно та творчо вирішувати професійні завдання. Обґрунтована необхідність запровадження інноваційних підходів в освітній процес вузів, які забезпечать умови розвитку особистості студентів, здійснення їх прав на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку та досягнення власної і суспільної мети. Запроваджено творчий пошук оригінальних, нестандартних вирішень різноманітних педагогічних ситуацій, навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, форми та методи виховання, нестандартні підходи в управлінні студентською молоддю.
 • Документ
  Розвиток творчих здібностей у майбутніх вчителів фізичної культури на прикладі дисципліни «Біомеханіка»
  (РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018) Маркова, Олена Віталіївна; Маркова, Елена Витальевна; Markova, Olena Vitaliyivna
  (ua) Стаття присвячена розвитку творчих здібностей у майбутніх вчителів фізичної культури при впровадженні в методику викладання дисципліни «Біомеханіка» міждисциплінарного проекту «Біомеханічний аналіз фізичних вправ». Проектна діяльність студентів факультету фізичного виховання, включала наступні блоки: використання міждисциплінарних зв’язків у формуванні творчих здібностей студентів; практичне виконання обраної вправи з фіксацією техніки виконання в процесі відеозйомки; детальний біомеханічний аналіз власне виконаної вправи; презентація та захист проекту. За результатами аналізу експериментальних зрізів встановлено, що завдяки планомірній, системній та інтегрованій роботі при організації формувального етапу дослідження, у майбутніх вчителів фізичної культури експериментальної групи відбулися позитивні зрушення, особливо за продуктивним критерієм. Також збільшилася кількість студентів у групі з високим і середнім рівнем розвитку за рахунок зменшення у групі з низьким рівнем.