Серія: Право

Постійне посилання зібрання

У збірнику розкриваються актуальні питання історії та теорії держави та права, конституційного, цивільного, трудового, адміністративного, кримінального права та процесу. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ No 22502-12402P від 10.01.2017 р. видане Державною реєстраційною службою України.

Переглянути

Нові надходження