Праслов’янська топонімія балканського ареалу : дис.

Abstract
Description
Keywords
праслов’янський, етимологія, топонім, прагідронім, апелятив, дериват, ареал, праслов’янські топоніми балканської мовної зони, реліктовий слов’янський топонімікон Греції, етимологія, гідроніми, антропоніми, балканський ареал, етимологічний аналіз, топонімія, архетип, праславянский, топоним, прагидроним, апеллятив, archetype, Proto-Slavic, etymology, toponym, protohydronym, apellative, derivate
Citation
Іліаді О. І. Праслов’янська топонімія балканського ареалу : дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.03 «Слов’янські мови» / Іліаді Олександр Іванович ; Український мовно-інформаційний фонд НАН України. – Київ, 2009. – 478 с.