Вербальні та невербальні засоби вираження сумніву в англійському художньому тексті

Abstract
(UA) У статті визначено та описано вербальні й невербальні засоби вираження інтелектуальної емоції сумніву в англійському художньому тексті.
(EN) The article deals with the identification and description of verbal and non-verbal means of expressing the intellectual emotion of doubt in English literary text.
Description
Keywords
інтелектуальна емоція сумніву, лінгвістичні засоби репрезентації сумніву, негативна когнітивна позиція людини, епістемічна модальність, фонаційні невербальні засоби вираження, кінесичні невербальні засоби вираження, intellectual emotion of doubt, linguistic means of representing doubt, negative cognitive position of a person, epistemic modality, phonic and kinesic non-verbal means of expressing
Citation
Кочубей В. Ю. Вербальні та невербальні засоби вираження сумніву в англійському художньому тексті / Вікторія Юріївна Кочубей // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / ред. Г. Д. Клочек [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 105, ч. 2. – С. 95-99.