Матеріально-побутовий стан студентства Єлисаветградської (Зінов’свської) округи в перші роки непу (за матеріалами місцевої преси)

Анотація
(en) The article covers the period of 1923- 1924. The financial situation and living conditions of students of Yelisavetgrad (Zinoviev) district which at that time was a part of Odessa province, are covered. The та terials of the local newspapers «Krasny Put» (1923) and «Chervonyi Shlyakh» (1924) were used.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Грінченко В. Г. Матеріально-побутовий стан студентства Єлисаветградської (Зінов’свської) округи в перші роки непу (за матеріалами місцевої преси) / Віктор Григорович Грінченко // Південь України у вітчизняній та європейській історії П32 = The South of Ukraine in the National and European his¬tory : матеріали V Міжнародної науково-практичної кон¬ференції (17-18 вересня 2020 p., м. Одеса) / ред. кол. : В. JL Цубенко, А. В. Ковров, В. М. Хмарський [та ін.]. — Одеса : Екологія, 2020. — С. 124-130.