Технології мовної комунікації : тестові завдання для модульного контролю із дисциплін «Українська мова за професійним спрямуванням»,«Сучасна українська мова з практикумом»,«Основи культури мовлення», «Основи красномовства», «Риторика» (для нефілологічних факультетів)

Abstract
Description
Keywords
тестові завдання, модульний контроль, правопис, контрольна робота, практичний курс, українська мова
Citation
Технології мовної комунікації : тестові завдання для модульного контролю із дисциплін «Українська мова за професійним спрямуванням»,«Сучасна українська мова з практикумом»,«Основи культури мовлення», «Основи красномовства», «Риторика» (для нефілологічних факультетів) : навч. посіб. / Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка ; Л. І. Афанасьєва [та ін.]. – Кіровоград : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 201 с.