Особливості використання інструментів ІКТ для дослідження і профілактики кібербулінгу в юнацькому віці

Анотація
(ua) У статті проаналізовано можливості та специфіку використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для дослідження феномену кібербулінгу як актуальної проблеми молоді на сучасному етапі розвитку суспільства. Виявлено особливості, яким мають відповідати інструменти ІКТ для забезпечення ефективності психологічних онлайн досліджень, а саме: безкоштовні та зручні платформи; потужні обчислювальні сервіси для обробки та візуалізації статистичного матеріалу; комунікаційні сервіси для організації взаємодії з користувачами. Висвітлено доцільність активної співпраці спеціалістів з комп’ютерних наук та психологів щодо впровадження онлайн інструментів ІКТ з метою профілактики та протидії кібербулінгу. Описано інформаційну модель і контентне наповнення віртуального майданчика дослідження та профілактики кібербулінгу серед студентської молоді у вигляді веб-сайту, реалізованого на базі Гугл-платформи та розміщеного у вільному доступі. Розроблений сайт містить авторську анкету, адресний матеріал для потенційних учасників кібербулінгу, чат-бот для організації взаємодії з ними. Представлено ментальну схему анкетування, на основі якої за допомогою Гугл-форми створено опитувальник для діагностики проявів кібербулінгу серед студентів. Визначено його найпоширеніші причини та соціальні мережі для потенційних проявів. Представлено найбільш розповсюджені види кібербулінгу серед молоді, здійснено порівняльний аналіз гендерних особливостей їх прояву. Обґрунтовано доцільність зберігання отриманого статистичного матеріалу в Гугл-таблицях, оскільки це надає потужніші та гнучкіші можливості його подальшої обробки із застосуванням методів аналізу даних та візуалізації у порівнянні з Гугл-формами. Встановлено, що імплементований у віртуальний майданчик чат-бот є ефективним та зручним інструментом реагування на кризові ситуації у форматі дистанційної психологічної допомоги студентам, що відповідає сучасним реаліям. Апробація розробленого віртуального майданчику в освітній діяльності вищого навчального закладу засвідчує актуальність та ефективність запропонованих онлайн інструментів для дослідження, профілактики та протидії кібербулінгу.
Опис
Ключові слова
профілактика та протидія кібербулінгу, чат-бот, онлайн інструменти дослідження, кібербулінг, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)
Бібліографічний опис
Мельничук І. Я. Особливості використання інструментів ІКТ для дослідження і профілактики кібербулінгу в юнацькому віці / Олена Віталіївна Присяжнюк, Олена Миколаївна Близнюкова, Мельничук Ірина Ярославівна // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2021. - Том 83. - № 3. - С. 339-352. URL: https://publons.com/researcher/5133545/iryna-melnychuk/ (Web of Science)