Фасилітація як психологічний механізм формування партнерських взаємовідносин у підлітковому віці

Анотація
У статті здійснено теоретичний аналіз особливостей розвитку фасилітації як психологічного механізму формування партнерських взаємовідносин у підлітковому віці. Визначено основні характеристики партнерства та стадії його становлення; виокремлено різні типи фасилятивності та тенденції щодо проявів допомагаючої поведінки. Виявлено розподіл специфіки прояву фасилятивності у групах досліджуваних підлітків за гендерним критерієм.
Опис
Ключові слова
партнерські взаємовідносини, фасилятивність, фасилітація, підлітки
Бібліографічний опис
Мельничук І. Я. Фасилітація як психологічний механізм формування партнерських взаємовідносин у підлітковому віці / Ірина Ярославівна Мельничук, О. М. Близнюкова // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - Сєвєродонецьк. - 2019. - №1 (48). - С.28-36.