«Пролетаризація» вищої школи на Півдні України в першій половині 1920‑х рр.

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
(ua) Стаття присвячена висвітленню курсу на «пролетарізацию» вищої школи, започаткованому в період ранньої радянської доби. Розглядаються прояви відповідних тенденцій у південних регіонах УСРР в першій половині 1920-х років. В якості джерел залучені різнопланові матеріали тогочасної газетної періодики. Характер та зміст цих публікацій залишають можливості продовження розгляду цієї тематики в розрізі окремих регіонів України, і одним із джерел цього може слугувати газетна періодика. Метою роботи є, використовуючи її, висвітлити деякі процеси «пролетаризації» вищої школи у південних регіонах тодішньої УСРР в першій половині 1920-х рр. за активного використання статистичних методів дослідження. Розглянуті деякі аспекти практичної реалізації політики «пролетаризації», пов’язані із змінами у структурі студентства. Зроблено висновок, що процеси формування контингенту «пролетарського» студентства на Півдні України значною мірою відображали тодішні загальнореспубліканські середні показники, або навіть і випереджали їх.
Опис
Грінченко В. Г. «Пролетаризація» вищої школи на Півдні України в першій половині 1920‑х рр. (за матеріалами газетної періодики) / Віктор Григорович Грінченко // Грані історії: збірник наук. праць. - Дніпро: ЛІРА, 2023. - Вип. 5 (13). - С. 29–40. DOI: https://doi.org/10.61655/2708-1249.5(13).2023.29-40
Ключові слова
Бібліографічний опис