Рух декабристів: деякі дискусійні питання історії та історіографії

Abstract
Description
Keywords
державний переворот, змова гвардійського генералітету, сановник, імперія, нова історія декабризму, Російська імперія, перша масонська змова, революційний визвольній рух, революційне визволення, рух декабристів
Citation
Казьмирчук Г. Д. Рух декабристів: деякі дискусійні питання історії та історіографії / Григорій Дмитрович Казьмирчук // Наукові записки КДПУ. Серія: Історичні науки / ред. В. М. Філоретов [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – Вип. 9. – С. 63-74.