Сутність та особливості сприймання як першого етапу засвоєння навчального правознавчого матеріалу

Abstract
(uk) У статті встановлено сутність і особливості сприймання як першого етапу засвоєння навчального правознавчого матеріалу, визначено види сприймання об’єктів державно-правової дійсності, методи формування їх цілісного перцептивного образу з урахуванням властивостей сприймання.
(ru) В статье установлено содержание и особенности восприятия как первого этапа усвоения учебного правоведческого материала, определены виды восприятия объектов государственно-правовой действительности, методы формирования их целостного перцептивного образа с учетом специфических характеристик восприятия.
Description
Keywords
пізнання, засвоєння, сприймання, відчуття, перцептивний образ, навчальний правознавчий матеріал, зміст шкільного правознавства, правові поняття
Citation
Рябовол Л. Т. Сутність та особливості сприймання як першого етапу засвоєння навчального правознавчого матеріалу / Лілія Тарасівна Рябовол // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. В. В. Радул [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 107, ч. 2. – С. 111-119.