Виды деятельности работников НЦБ Интерпола в странах с разным правовым статусом и организацией труда

Анотація
Опис
Ключові слова
Інтерпол, працівники Інтерполу
Бібліографічний опис
Культенко, А. В. Виды деятельности работников НЦБ Интерпола в странах с разным правовым статусом и организацией труда / Александр Владимирович Культенко // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку : зб. статей / упоряд. О. В. Кресін. – К. : Логос, 2009. - С. 375-378.